بذر کنجدی که یک میلیون سال عمر دارد!

موضوعی که احتمالا مدت ها است که ذهن شما را درگیر کرده بذر کنجدی که یک میلیون سال عمر دارد. چگونه توانست دوام بیاورد. با آراد برندینگ در ادامه همراه باشید.

کنجد گیاهان بسیار پرطرفداری می باشد که می شود به جرئت گفت در همه مدل غذایی یافت می شود. یا به صورت دانه های کنجد یا به صورت روغن های کنجد یافت می شود. فروش بذر کنجد در سایت ما انجام می شود.

کنجد دز انواع مختلفی وجود دارد برای مثال دیدید برخی از کنجد ها به رنگ های تیره تری از سایرین در بازار وجود دارد. این نشانه ای از گونه های مختلف آن است. بذر کنجد شش پر یک نمونه ی بارز از آن است.

کنجد ها به صورت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. چه به صورت پودری در سطح بازار موجود می باشد چه به صورت دانه ای و چه به صورت روغن. خرید بذر کنجد بدین منظور توصیه می شود.